I uge 26-34 lukkes Skovvejen helt, fra Østbanetorvet til Hjortholmsvej

Aarhus har vokseværk
Vi er en by i vækst, men vi vil bevare det gode bymiljø og den sociale sammenhængskraft i vores by. Vi vil stadig være en god by for alle med plads til forskellighed, rum til udfoldelse og åbenhed overfor omverdenen.

Frem mod 2020 bliver Aarhus Ø nærmest en helt ny by i byen. En ny og levende bydel med både boliger, erhverv og rekreative områder i byen. En bydel, som er tæt på centrum, og som forbindes mod nord og syd via en rekreativ forbindelse for både cyklister og fodgængere.

Ændrede adgangsforhold ved Skovvejen i ugerne 26 – 34
Aarhus midtby og Aarhus Ø, har brug for mere fjernvarme og bedre regnvandshåndering i takt med at byen vokser. Det betyder, at i uge 26-34 lukkes Skovvejen helt, fra Østbanetorvet til Hjortholmsvej.

Arbejdet foregår henover sommeren, hvor færrest muligt trafikanter bliver generet, men det bliver nødvendigt for trafikanter at benytte alternative ruter. Der vil altid være adgang til Fiskerivej via den midlertidige Hjortholmsvej fra Dagmar Petersens Gade.

Hvad betyder det for dig?
Der vil være ændrede adgangsforhold til området i perioden, hvor arbejdet står på. På kortet her under kan du se, hvilke muligheder du har for at færdes i området.

Området, der er markeret med rødt, kan passeres af cyklister og gående. Dog skal du være klar på lidt flere skridt eller pedaltråd. Gangbroen over banen mellem Skovvejen og Fiskerivej kan fortsat benyttes.kort_hele aarhus ø_2016_BREV_uge 26_39

Se her hvordan du kommer rundt i området
Vi har udarbejdet kort der viser, hvordan du kommer til et bestemt område. Klik på link, så du kan se hvordan du kan færdes (åbner i nyt vindue)

Sådan kommer du til Molslinien
Adgang til Kiwi på Skovvejen
Adgang til Paustian ved Østbanetorvet
Adgang til vinhandel Kjær og Sommerfeldt
Her kan du færdes omkring Østbanetorvet
Skal du til Fiskerivej, så klik her

Støj, støv og rystelser
For at få arbejdet færdigt hurtigst muligt, arbejdes der døgnet rundt. De mest støjende aktiviteter vil ligge i tidsrummet fra kl. 07.00-22.00. Vi er klar over, at det er en udfordring, når en væsentlig nerve på vejnettet i Aarhus er midlertidig ude af drift, og fra kommunens side beklager vi de gener, det vil give både trafikalt og i forhold til støjgener.

Hvad laver vi – vi sikrer dig varme og skaber miljøvenlige løsninger
AffaldVarme Aarhus anlægger nye forsyningsledninger til fjernvarme fra Langelandsgade til Hjortholmsvej på Aarhus Ø. På Hjortholmsvej bygges et nyt energianlæg, der blandt andet får en varmepumpe, der henter varmen i Aarhus Bugten. Varmepumpen er et led i omstillingen til et mere bæredygtigt fjernvarmesystem. På affaldvarme.dk/aarhus-ø kan du holde dig opdateret med nye informationer gennem hele anlægsperioden.

Regn- og spildevandsledningerne i området er af ældre dato og skal fornyes, så de er forberedt til de store regnskyl, der er en konsekvens af klimaforandringerne. Ved at forny rørene forhindres overløb af forurenende spildevand til Havnen og Aarhus Bugt. På aarhusvand.dk kan du finde mere information om Aarhus Vand generelt og opdateret information om projektet.

Hvorfor arbejder vi også ved Molsgade – vi sikrer bedre forhold for cyklister
I perioden hvor der arbejdes med fjernvarme og regnvands ledninger, ændres også forholdende for cyklister.

Vi har gentænkt cykeltrafikken ved Mejlgade, så cyklister frem over ledes af Molsgade til et nyt signalreguleret kryds, for at krydse Kystvejen og skabe forbindelse til cykelstien langs banen. Molsgade bliver omlagt til en cykelgade med ensrettet trafik mod Kystvejen for bilister. Det betyder, at adgangen for bilister fra Kystvejen ind ad Molsgade, lukkes. Det betyder at bilister på sigt i stedet skal benytte Knudrisgade for at komme til området.

Vil du i kontakt med os?
Har du spørgsmål til det arbejde, der skal ske omkring lukningen ved Skovvejen, kan du kontakte byggeleder hos Affald Varme Aarhus, Lasse K. Jensen på tlf. 4185 5987, e-mail jlk@aarhus.dk.

Hos Aarhus Vand kan du kontakt projektchef Kim Kallestrup på tlf. 8947 1125, e-mail kka@aarhusvand.dk.

Hos Per Aarsleff A/S kan du kontakte Klaus Vilhelmsen på tlf. 4044 2583, e-mail klv@aarsleff.com.

Har du spørgsmål til arbejdet med ændrede forhold for cyklister, bedes du kontakte projektleder i Center for Byens Anvendelse Gitte Frøkjær på mail fge@aarhus.dk.

Projektgruppen beklager de gener, arbejdet medfører.