Gener ved vejarbejde omkring Hjortholmsvej fra april 2016

Aarhus Ø bliver til en ø

Aarhus Ø bliver en rigtig ø, omkranset af en ny kanal, der kommer til at løbe fra Nørreport-krydset til Fiskeri- Træskibs- og Lystbådehavnen i nord. Kanalen er sammenhængende med resten af de øvrige nye kanaler og bassiner langs havnefronten og Aarhus Ø. Det giver rige muligheder for aktiviteter på vandet.

Hvad skal der ske?
Aarhus Kommune går nu i gang med, at arbejde med udvidelse af Hjortholmsvej, anlæggelse af kanal og vejbro over kanalen. Der bliver også udført forsynings arbejder. Arbejdet går i gang fra primo april 2016. Det forventes at vejbroen står færdig i efteråret 2016.

Hvad betyder det for dig?
Vi bliver nødt til at omlægge trafikken ved Hjortholmsvej til en midlertidig vej, da Hjortholmsvej bliver arbejdsområde. Den midlertidige vej, får adgang både til Fiskerivej og krydset ved Skovvejen med kørsel i begge retninger. Der anlægges også en midlertidig fælles cykel- og gangsti.

På kortet kan du se, hvor du kan køre i perioden fra april – juni 2016.

April-juni 2016

Støj og vibrationer i området
Når vi anlægger de nye kanaler, skal der bankes spunsvæg i jorden i april måned. En spunsvæg er en jernplade, der holder på jorden og holder vandet væk, så kanalen beholder sin form. Den eksisterende kanal omkring Navitas er opbygget efter samme princip.

Når spunsjern bankes i jorden, giver det støj, larm og rystelser i området. Der er givet tilladelse til at entreprenøren må arbejde på Hjortholmsvej i tidsrummet fra kl 08.00-22.00.

 

Der vil blive opsat vibrationsmålere i området, og arbejdet udføres med miljømæssigt korrekte udstyr. På denne måde kan vi hele tiden holde opsyn med, at vibrationerne ikke overstiger de tilladte grænseværdier så du kan føle dig tryg ved arbejdets udførelse.

Spørgsmål og svar
Fra projektets side beklager vi de gener, du vil opleve i forbindelse med arbejdet. Du er altid velkommen til at rette henvendelse til os via byggemodning@mtm.aarhus.dk.