Cyklister og fodgængere – pas på jer selv

Bernhardt Jensens Boulevard er åbnet for bilister. Der anlægges cykelsti- og fortov i slutning af april 2017.

I perioden frem til slutningen af april 2017, opfordrer vi på det kraftigste til, at cyklister og fodgængere benytter den anbefalede skiltede rute på Dagmar Pedersens Gade. Det er endnu ikke sikkert at benytte Bernhardt Jensens Boulevard for de bløde trafikanter, så vi beder venligst om at passe på jer selv. Trafikomlægning_BJB_Fase 1 (002)

IMG_1735 IMG_1744