Ændring af Bernhardt Jensens Boulevard


I midten af marts 2017 åbnede vi for trafikken på Bernhardt Jensens Boulevard, vi valgte at etablere to vognbaner i begge retninger samt opsætte afspærring mod det kommende letbaneareal. Vi besluttede at etablerer to midlertidige vognbaner for at sikre god trafikafvikling på Aarhus Ø, også set i lyset af at forholdene for trafikanterne igennem en meget lang periode har været udfordret af mange store anlægsarbejder og byggerier. Desværre har det vist sig, at der bliver kørt meget hurtigt på boulevarden, langt over de tilladte 50 km/t. Det har medført, at der er rigtig mange beboere, fodgængere og cyklister som føler sig utrygge i området. Vi har foretaget hastighedsmålinger på boulevarden, og det viser sig, at 50 procent af bilisterne ikke overholder hastighedsbestemmelserne.

Hvad skal der foregå?
Vi har modtaget mange henvendelser fra beboerne på Aarhus Ø med ønsker om at der iværksættes tiltag for at sænke hastigheden på Bernhardt Jensens Boulevard, så det er trygt at færdes i området. Derfor indskrænker vi kørebanen til en én vognbane i begge retninger på boulevarden. Strækningen er forberedt til at letbanen kan køre i midten af vejen med et enkelt kørebanespor på hver side. Den indskrænkning, vi foretager nu, svarer altså til den langsigtede løsning, der var planlagt helt fra start.

Indskrænkning til én vognbane sker på strækningen fra Molslinjens udkørsel til Esther Aggerbos Gade.

Illustration_Et spor på BJB

Hvornår?
Det midlertidige autoværn, som er opsat i midten af Bernhardt Jensens Boulevard, skal udskiftes til et nyt, og i den forbindelse indskrænker vi til én vognbane, med en vejbredde på 4 meter. Arbejdet er planlagt til udførelse i løbet af uge 28 – 29.

Hvad betyder det for dig?
I forbindelse med udskiftning og opsætning af det nye autoværn, kan du i perioder bliver lettere generet på fremkommeligheden.