Ændrede vejforløb omkring Hjortholmsvej

Arbejder på Aarhus Ø
Aarhus Kommune begynder på anlægsarbejder på Aarhus Ø. På strækningen fra Navitas til Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen anlægges en stiforbindelse og en kanal, som løber langs Grenåbanen. Kanalen leder hen til et nyt rekreativt havnebassin med et trappeanlæg ved Hjortholmsvej. Området hedder Rekreativ forbindelse Nord. Samtidig bliver Bernhardt Jensens Boulevard anlagt fra Nørreportkrydset til Jette Tikjøbs Plads.

Hvad betyder det for dig?
Fra slutningen af oktober 2015 og frem til midten af december 2015 begynder vi med ledningsomlægninger for anlægsarbejder på Aarhus Ø. Det betyder, at området omkring Hjortholmsvej i perioden for ændrede vejforløb. Forandringerne er vist på kortet (klik på kortet for stor størrelse). For cyklister og gående er der skiltet i området.

Vi beklager de gener som arbejdet vil give.

Fiskerivej