Trafik

Du kan her følge nyheder omkring trafik afvikling, og se hvor du kan færdes.

Det er i øjeblikke stor byggeaktivitet på Aarhus Ø, og Dagmar Petersen Gade er eneste adgangsvej, der i øjeblikket kan benyttes af alle. Det er også den eneste vej for brand -og redningskørertøjer i tilfælde af ulykker og der skal være fri passage til dem så de kan komme hurtig frem.

Endvidere anlægges forlængelse af Bernhardt Jensens Boulevard, samtidig med at der pågår masser af boligbyggerier på øerne, Strandbaren er åben, ø-haverne er i fuld flor og i det hele taget, er Aarhus Ø det er et populært udflugtsmål med mange arrangementer og events.

Aarhus har vokseværk og i særdeleshed Aarhus Ø. Så udfordringen er at koordinerer de mange bygge- og anlægs projekter, således at vi sikrer borgere, trafikanter, erhvervsliv og de rejsende på Mols-Linien adgang samtidig med at entreprenørerne arbejder for de private bygherrer og for Aarhus kommune. Dagmar Petersens Gade er belastet, og vi henviser til at alle trafikanter udviser hensyn.

Vi anbefaler fodgængere og cyklister at benytte Sverigesgade og Kystpromenaden for at komme til og fra Aarhus Ø. Her er det mere trygt at færdes uden biler, og gevinsten er også lidt ekstra sunde skridt, eller pedal omdrejninger.