Helhedsplan for De Bynære Havnearealer

I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus, som vi har som pejlemærke: ”Aarhus – en god by for alle – og en by i bevægelse”. Visionen udtrykker, det vi sætter pris på, det vi gerne vil bevare, og det vi gerne vil udvikle i byen og byens rum. Visionen er et bærende fundament for den måde, vi griber byomdannelsen an på.

Historien bag
Med baggrund i en konkurrence om den nye havnefront vedtog Aarhus Byråd i 2003 en ”Helhedsplan For De Bynære Havnearealer”. Omdrejningspunktet for planen bliver et helt nyt område tæt på kysten og med en ny og levende bydel, med både boliger, erhverv og rekreative byrum. Bydelen er tæt på centrum og forbindes mod nord og syd, med en rekreativ forbindelse for cyklister og fodgængere.

Helhedsplanen er ikke en endelig plan, men en ramme for den måde, Aarhus Kommune gerne vil ud området på. Planen beskriver de grundprincipper, som den nye bydel skal afspejle og understøtte. Udviklingen af bydelen er således en dynamisk proces, hvor vi lægger vægt på, at planer også tilgodeser de faktiske forhold og behov.

Allerede nu kan vi se de første ændringer. Den tidligere containerterminal er ved at blive en ny bydel med mulighed for at bo, arbejde, uddanne og udfolde sig. Derfor er havneområdet et nyt og vigtigt sted i byen.