Rekreativ forbindelse Nord

Den rekreative forbindelse
Den rekreative forbindelse fra Risskoven i nord til Marselisborgskoven i syd indgår som et vigtigt element i helhedsplanen. Den rekreative forbindelse består af en sti for fodgængere og cyklister, som forbinder de to skove, og samtidig markerer den oprindelige kystlinje. Flere steder løber kanaler parallelt med stien.

Vi har allerede nu etableret dele af den rekreative forbindelse – for eksempel ved ”Det centrale havnebyrum”, som er kystvejsstrækningen fra Navitas i nord til Dokk1 i syd.

Rekreativ forbindelse Nord
Vi går i gang med at etablere Rekreativ forbindelse Nord på strækningen fra Navitas til Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen (FTL-havnen). Denne etape består af en stiforbindelse og en kanal, som løber langs Letbanen. Kanalen leder hen til et nyt rekreativt havnebassin med et trappeanlæg ved Hjortholmsvej.

Som en del af etapen bliver der forbindelse fra Hjortholmsvej til Bernhardt Jensens Boulevard, og nye sti- og vejbroer vil gøre det lettere for bløde trafikanter at komme ud på Aarhus Ø.

I øjeblikket er vi i fuld gang med at planlægge og projektere anlægsprojekterne, så vi kan realisere denne strækning. Vi forventer, at anlægsarbejderne bliver afsluttet i 2017.