Bernhardt Jensens Boulevard

Bernhardt Jensens Boulevard
Bernhardt Jensens Boulevard anlægges fra Nørreportkrydset til Jette Tikjøbs Plads.

Med den nye Bernhardt Jensens Boulevard skabes mere sammenhængende vejsystem på Aarhus Ø.

Der forberedes til Letbanens 2. etape.

Kort med markering