Promenadestrækning

Promenadestrækning
Vi anlægger en promenade, som giver plads til alle til fods og på cykel. Fra gangbroer kan man nemt komme videre ud på Aarhus Ø.

Vi åbner en cykeltunnel, som fører under Nørreportkrydset og får forbindelse til det nye cykel- og gangareal via en rampe. Den dobbeltrettede cykelsti giver god fremkommelighed i sikre og trygge rammer. Fodgængere vil dog fortsat skulle færdes i plan med det nuværende Nørreportkryds.

I hele projektet anlægges brede cykelstier og fortove for at skabe gode og trygge forbindelser for gående og cyklende.

Render01