PROJEKTER

En ny bydel bliver til
I planen for udviklingen af Aarhus Havn er det besluttet, at Aarhus Kommune gradvis overtager de nordlige havnearealer i takt med, at Aarhus Havn flytter havneaktiviteterne til Østhavnen. Herved bliver et helt nyt kystnært område frigivet til byudvikling. En ny og levende bydel med både bolig, erhverv og rekreative byrum kan tage form.

På siden her, kan du læse om de forskellige projekter der udføres på Aarhus Ø, frem til 2017.