Vi er godt i gang med at fjerne det gamle kystværn

Snart går vi i gang med etableringen af Rekreativ forbindelse Nord og forlængelse af Bernhard Jensens Boulevard på Aarhus Ø. Det er et stort projekt, og det er vigtigt, vi holder tidsplanen, så trafikken i området fortsat kan afvikles, ligesom Mols-Linien skal kunne opretholde forbindelsen og letbanearbejdet kan komme i gang i området.

Symbolsk placering af ny kanal
En del af den rekreative forbindelse består af en kanal, der skal løbe parallelt med cykel- og gangstier. Kanalen skal graves ud netop der, hvor den gamle kystlinje før har gået, og det betyder, at der fire til fem meter nede i jorden gemmer sig et gammelt kystværn.

Tidsplanen skal holde
Kystværnet består af store sten på helt op til en meter i diameter. Stenene bliver nu fjernet enten ved at grave dem op eller knuse dem under jorden og derefter bore dem op. Det gør vi for at sikre, at spunsen kan bankes i jorden uden problemer, så vi har de bedste forudsætninger, for at tidsplanen holder. (Spuns er en valset jernplade, der holder jorden tilbage og vandet væk, så kanalen bevarer sin form).

Her arbejder vi
Arbejdet med at fjerne det gamle kystværn er planlagt til udførelse frem til midten af foråret 2016.

Lige nu arbejder vi på at fjerne det gamle kystværn i det område, der er afgrænset af Kystvejen og Dagmar Petersens Gade – lige nord for grillbaren Havnens Perle.

Du kan se det på kortet her.

fjernelse af rammehindringer

Undskyld vi larmer
Vi arbejder på hverdage i tidsrummet fra kl. 7-18. Opgravningen og specielt knusearbejdet kan genere naboer med støj og rystelser.

Fra projektets side beklager vi de gener, arbejdet giver.

Foto af boremaskine der fjerner kystværn