Vi arbejder – og larmer – omkring Sømandshjemmet

Kanal opbygning går i gang
Vi er i gang med at etablere Rekreativ forbindelse Nord på strækningen fra Nørreportkrydset til Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen (FTL-havnen). Denne etape af forbindelsen består af en sti og en kanal, som løber langs Letbanen. Kanalen leder hen til et nyt rekreativt havnebassin med et trappeanlæg ved Hjortholmsvej.

Hvad skal der foregå?
I området hvor Sømandshjemmet ligger, pågår der arbejder af støjende og larmende karakter. Vi fjerner  forhindringer i jorden for, at vi kan banke de valsede jernpladser i jorden, der skal danne rammen for det nye kanalforløb. Sømandshjemmet nedrives fra september 2016.

Hvad betyder det for dig?
Når vi banker jernplader i jorden og udfører nedbrydningsarbejde, kommer vi til at genere dig som nabo med støj, støv og rystelser, frem til ultimo oktober 2016. Entreprenøren har tilladelse til at arbejde fra kl. 07.00-18.00 på hverdage, og de mest larmende arbejder med at banke de valsede jernplader i jorden, sker mellem kl. 8.00 og 16.00.

Der vil blive opsat vibrations målere i området, og arbejdet udføres med miljømæssigt korrekte udstyr. På denne måde kan vi hele tiden holde opsyn med, at vibrationerne ikke overstiger de tilladte grænseværdier. Selvom rystelser og larm påvirker området i perioden, kan du føle dig tryg ved arbejdets udførelse.

Vi beklager de gener arbejdet giver. Ønsker du at komme i kontakt med os, bedes du venligst skrive til os på byggemodning@mtm.aarhus.dk