Udgravning af kanaler på Aarhus Ø

Planen for udgravning af kanalen mellem Ø2 til Ø3, ved Isbjerget er, at udgravning af kanalen vil ske i to omgange.

Første del vil være frigravning af kanalen i fuld bredde, hvor den i dag er ½ udgravet mellem Isbjerget og Havneholmen.

Anden del sker når byggeriet af Generationernes Hus og næste etape af Pakhusene er ved at være færdigbygget. Dette vil som det ser ud på nuværende tidspunkt, være ultimo 2018  og primo 2019. Kanalen kan ikke udgraves tidligere, da kanalen dels skal være byggeplads og dels vil Generationernes hus bygge helt ud til kanalen.

kanaludgravning