Uddybende information omkring tidspunkter for arbejder

Vi arbejder – måske – til kl. 22.00?
Fra tirsdag den 5. april 2016 går entreprenøren i gang med at banke spunsjern i Hjortholmsvej ved Fiskerivej, for at forberede arbejdet med den nye kanal og vejbro. Arbejdet forventes færdig fredag den 15. april 2016, hvorefter vi starter op med at grave ud til kanalen.

Når spunsjern bankes i jorden, giver det støj, larm og rystelser i området. Der er givet tilladelse til at entreprenøren må arbejde på Hjortholmsvej i tidsrummet fra kl 08.00-22.00.

For at begrænse perioden med støjgener for alle naboer og interessenter, har vi valgt at få arbejdet overstået hurtigst mulig.

Vi har inden arbejdets opstart udført omfattende boreprøver i området, boreprøver udføres for vi får kendskab til jordbundsforholdene. Til trods for boreprøver er vi tidligere stødt på overraskelser i jorden, og er derfor nødt til lade entreprenøren arbejde til kl. 22.00 for at overholde tidsplanen.  Entreprenøren vil forsøge at begrænse de støjende aktiviteter til kl. 20.00 på de ni hverdage hvor arbejdet med bankning af spunsjern, pågår.

Til information kan vi oplyse, at sagen inden opstart er behandlet i Center for Miljø og Energi, der udsteder tilladelser.

Der vil blive opsat vibrationsmålere i området, og arbejdet udføres med miljømæssigt korrekte udstyr. På denne måde kan vi hele tiden holde opsyn med, at vibrationerne ikke overstiger de tilladte grænseværdier så du kan føle dig tryg ved arbejdets udførelse.