Spunsarbejde og fotoregistering

Aarhus Ø – Rekreativ forbindelse Nord, spunsarbejde
I starten af 2016 begynder Aarhus Kommune etablering af anlægsprojektet Rekreativ forbindelse Nord på Aarhus Ø. Arbejdet vedrører strækningen fra Navitas til Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen (FTL-havnen). Denne etape består af en stiforbindelse og en kanal, som løber langs Letbanen. Kanalen leder hen til et nyt rekreativt havnebassin med et trappeanlæg ved Hjortholmsvej.

Hvad skal der foregå?
Som forberedelse til anlægsarbejderne, sætter vi prøvespuns. Prøvespunsning vil sige, at vi banker jern ned i jorden for at vurdere jordens bæreevne. Det giver os vigtig viden, som vi skal bruge, når vi anlægger den nye kanal og havnebassin. Vi sætter tre jern ned, og forventer at arbejdet gennemføres i løbet af én dag i tidsperioden slut uge 45 til start uge 48. Vi arbejder kun inden for tidsrummet kl. 08.00 til kl. 16.00.

Vi udfører arbejdet på en måde, som erfaringsmæssigt ikke medfører skader på solide, velfunderede bygninger. Vi placerer prøvespunsene så langt fra nærliggende bebyggelse som muligt og træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at ejendomme ikke tager skade eller på anden måde lider overlast.

Fotoregistrering
Inden vi begynder at spunse, registrere vi tilstanden på de ejendomme, der ligger tæt ved prøvespunsningen. Derfor er der igangsat et eftersyn og fotografering af de udvendige facader på ejendomme i området, så vi er bekendte med husenes tilstand på nuværende tidspunkt. Inden vi går i gang med at spunse alle øvrige steder, vil de omkringliggende ejendomme i en større radius blive fotoregistreret. Fotoregistrering opstarter den 23. november 2015.

Spuns