Nyheder februar 2017

På din vej til og fra Aarhus Ø, og når du færdes i området, kan du se, at vi arbejder på højtryk med at anlægge veje, broer og pladser. Det gør vi, for at forbedre adgangsvejene til og fra Aarhus Ø. I dette nyhedsbrev kan du få en status på de mange arbejder der foregår på Aarhus Ø, samt læse om de kommende trafikomlægninger.

Rekreativ forbindelse Nord
Vi er godt i gang med at grave ud til kanalen og samtidig anlægger vi et større havnebassin med et trappeanlæg. Her skaber vi et grønt og blåt byrum for alle, hvor der bliver mulighed for at grille, dyppe tæerne i vandet og nyde stemningen. Til marts går vi i gang med belægningsarbejdet på promenaden. På det tidspunkt vil der også være lagt letbaneskinner på strækningen. Senere vil der blive plantet buske og træer.
Trappeanlæg

Cyklister til og fra Aarhus Ø
Kommer du fra nord som cyklende eller gående og skal ud til Aarhus Ø via Hjortholmsvej, skal du benytte de ruter, der er vist på nedenstående kort. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager er der ikke nogen venstresvingsbane for cyklister fra Skovvejen og ned ad Hjortholmsvej. Hvis du som cyklist vil undgå den lille omvej ned til Mejlgade, kan du stå af cyklen og trække over de to fodgængerfelter sammen med de gående.
hvordan-du-kan-go-og-cykle-omkring-hjortholmsvej

Nedrivning af Sverigesgade 8
Sverigesgade 8 er blevet revet ned for at gøre plads til, at Hjortholmsvej kan føres videre til Bernhardt Jensens Boulevard for hermed at sikre gode adgangsveje til og fra Aarhus Ø.nedrivning af Sverigesgade 8
Nedrivning af Sverigesgade 8

Lukning af Hjortholmsvej i uge 8 og 9
Letbanen lægger nye skinner langs Skovvejen på tværs af Hjortholmsvej i uge 8 og 9. Derfor bliver ind- og udkørsel til og fra Hjortholmsvej spærret i perioden, og al trafik til den øvrige del af Hjortholmsvej og Fiskerivej skal foregå via Dagmar Pedersens Gade. Der etableres en midlertidig overgang til fodgængere og cyklister.

Letbanen informerer selv omring deres arbejde. Du kan med fordel besøge deres hjemmeside http://www.letbanen.dk/ for yderligere information.

Flytning af det lille Tvillingehus
Vi bevarer det lille Tvillingehus, der er en mindre udgave af det store Tvillingehus, som er placeret ved Hjortholmsvej. Det lille Tvillingehus er i dag placeret på et fremtidig byggefelt. I løbet af foråret flytter vi det lille Tvillingehus til trappeanlægget ved det nye havnebassin.
Det store Tvillingehus Det lille TvillingehusDet lille Tvillingehus

Bernhardt Jensens Boulevard
Vi er i fuld gang med at anlægge Bernhardt Jensens Boulevard fra Nørreport-krydset til Jette Tikjøbs Plads. Der er for øjeblikket et arbejde i gang med at undersøge muligheden for en letbaneetape på boulevarden.

Derfor forberedes Bernhardt Jensens Boulevard til en eventuel fremtidig letbane. Indtil da vil der være et friareal i midten af Bernhardt Jensens Boulevard, hvor vi planlægger beplantning.

Sidst i marts 2017 åbner vi op for biltrafik på Bernhard Jensens Boulevard. Herefter anlægger vi cykelsti og promenade langs boulevarden. Indtil da skal cyklister og gående fortsat benytte Dagmar Petersens Gade.

I slutningen af april forventer vi at være klar med cykelstier og promenade langs Bernhardt Jensens Boulevard. Indtil byggerierne på de tomme byggefelter mellem Dagmar Petersens Gade og Bernhardt Jensens Boulevard er afsluttet, anlægger vi en grussti til fodgængerne, og når byggerierne er færdige, lægger vi den endelige belægning. Der vil fortsat være arbejde ved Bassin 5, hvor vi bygger en ny kajkant med en promenade helt nede ved vandet. Indtil arbejdet er afsluttet, bliver cyklister og fodgængere ledt af en fællessti uden om arbejdet. Stien vil i denne periode være afskærmet fra den øvrige trafik.BJB

Jette Tikjøbs Plads
Vi støbte ny belægning på den sidste del af Jette Tikjøbs Plads foran Z-huset i slutningen af januar. Den nyanlagte beton skal have tid til at hærde af og derfor vil der være begrænset adgang på det nystøbte areal frem til foråret 2017, hvor vi anlægger nye plantebede.

Kvarterspladsen
Kvarterspladsen er bindeleddet mellem Pakhusene og Isbjerget og sikrer passage på tværs af Ø2 fra nord til syd. I løbet af foråret 2017 går vi i gang med at indrette pladsen.Kvarterspladsen

Dagmar Petersens Gade
I maj 2017 lukkes Dagmar Petersens Gade fra og med Hjortholmsvej til og med Kristine Nielsens Gade i en periode på 3-4 uger for al trafik, imens vi fører ledninger og kabler på tværs af vejen. Det er regnvandet fra Bernhardt Jensens Boulevard, der skal ledes ud i Fiskeri- Træskibs- og Lystbådehavnen. I samme periode føres fjernvarmerør til den nye Energibygning, ligesom der etableres havvandsledninger til forsyning af de kommende varmepumper i Energibygningen. Timingen skyldes, at Dagmar Petersens Gade indtil nu har været den eneste adgangsvej til Aarhus Ø, og vi har derfor måttet vente til åbningen af Bernhardt Jensens Boulevard. Vi beklager de gener, det kommer til at give for trafikken i området. Når vi kommer tættere på maj 2017, udsender vi nærmere information omkring lukningen.

Derudover asfalterer vi en enkelt vognbane ud for Z-huset til gavn for husets beboere, når byggepladsen nedlægges. Vognbanen ud for Ship vil fortsat være belagt med grus, indtil byggeriet står færdigt.

Buslinje 33 har fået ny endestation
Det midlertidige busstoppested på Jette Tikjøbs Plads er nedlagt i samråd med Midttrafik, og linje 33 har fået ny endestation på Esther Aggebos Gade. I forbindelse med at Bernhardt Jensens Boulevard åbnes for trafik, etableres der et fodgængerfelt på Bernhard Jensens Boulevard.BusstoppestedBustoppestedet ved Ester Aggebos Gade

Cykler på Aarhus Ø
Vi vil gerne opfordre til, at cyklister benytter de cykelstativer, der er opstillet i p-kældre, i baggårde og på fortovene. Det giver pænere byrum og gør det lettere og mere sikkert for alle at komme frem på fortovene.
cykler
Ulovligt parkerede cykler ved Esther Aggebos Gade

Broer og forsyningsledninger til Ø4
Vi er godt i gang med at etablere en vejbro og en stibro til Ø4. Vejbroen bliver magen til de øvrige vejbroer på Aarhus Ø, og stibroen får samme udseende som den yderste stibro til promenaden – dog lidt bredere. Arbejdet forventes afsluttet i april 2017.

I løbet af februar begynder vi at nedlægge vand- og fjernvarmeledninger samt regn- og spildevandsforsyninger til de kommende byggerier på Ø4. Vi forventer at være færdige inden sommerferien 2017.
Broer

Sejlsportscentret
Arbejdet med at anlægge Aarhus internationale Sejlsportscenter er gået i gang på Aarhus Ø lige ud for Riis Skov ved indsejlingen til Aarhus Lystbådehavn. Sejlsportscentret forventes at være klar i foråret 2018, hvor det skal være centrum for afviklingen af VM i sejlsport i august 2018. Sejlsportscentret skal være åbent for alle – også dem, der bare kommer for at nyde den gode udsigt.

Besøg sejlsportscentrets hjemmeside www.sailing-aarhus.dk/sejlsportscenter hvis du vil vide mere.
Sejlsportcentret1sejlsport

Få svar på dine spørgsmål
Har du spørgsmål eller bemærkninger til vores projekter på Aarhus Ø, er du meget velkommen til at kontakte projektteamet på byggemodning@mtm.aarhus.dk