Nu kan du snart sejle mellem Navitas og Fiskeri- Træskibs- og Lystbådehavnen

I løbet af det kommende stykke tid vil kanalerne langs den rekreative forbindelse i den nordlige del af havnen blive fyldt med vand, og det bliver muligt at sejle mellem Navitas og FTL-havnen
200 meter kanal er gravet, kanalkanterne er på plads og nu er man klar til at lukke vandet ind. Det kommer til at foregå på den måde, at man slukker for de pumper, der i anlægsperioden har pumpet grundvandet og nedbør væk fra udgravningerne og ud i havnen. Når pumperne slukkes, vil grundvandet lige så stille begynde at sive op nedefra og sammen med nedbør fylde kanalen op med vand. Når der er omkring en meter vand i kanalen, fjerens afspærringen mod Navitas og FTL-havnen og i løbet af weekenden vil vandstanden være så høj, at man kan sejle på strækningen mellem Navitas og FTL-havnen i fx kajak.

”Vi arbejder meget med at skabe nye byrum, der indbyder til brug og er med til at skabe det gode byliv. Det synes jeg absolut den rekreative forbindelse bidrager til med kombinationen af grønne og blå elementer,” siger rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Kristian Würtz og tilføjer:

”Den nære adgang til vandet er endnu et element, der generelt gør Aarhus til en god by at bo og færdes i samt en spændende by at besøge for alle vores gæster.”

2017-08-23 11.27.31
2017-08-23 11.27.35

Utilregneligt grundvand
Ifølge projektleder Gitte E. Frøkjær, er grundvandet og nedbør aldrig helt til at regne med. Men forventningen er, at vandet vil stige med cirka 20 centimeter om dagen, når pumperne er slukket.

Rekreativ forbindelse Nord indvies med promenade, havnebassin, trappeanlæg, cykelsti og kanal i løbet af efteråret 2017.