Mere varme på vej

AffaldVarme Aarhus anlægger nye forsyningsledninger til fjernvarme fra Langelandsgade til Hjortholmsvej på Aarhus Ø. På Hjortholmsvej bygges et nyt energianlæg, der blandt andet får en varmepumpe, der henter varmen i Aarhus Bugten. Varmepumpen er et led i omstillingen til et mere bæredygtigt fjernvarmesystem.

På billedet ses fjernvarmeledningerne, der skal under den nye kanal og vejbro ved Hjortholmsvej.

Fjernvarme Hjortholmsvej