Esther Aggebos Gade forlænges – arbejde søndag den 26. juni

Aarhus Ø – Esther Aggebos Gade bliver forlænget
Fra sensommer 2017 går byggeriet i gang med at opføre nyt sejlsportscenter på den nordligste del af Pier 4, og vil markere sig med en smuk indsejling til lystbådehavnen. Du kan læse mere om projektet, i lokalplanen for området her.

For at komme ind til området hvor det nye sejlsportscenter placeres, er vi i gang med at forlænge Esther Aggebos Gade på tværs af Dagmar Petersens Gade, så der skabes gode adgangsforhold til centeret.

Hvad betyder det for dig?
Arbejdet med at forlænge Esther Aggebos Gade indebærer også, at der skal føres forsynings ledninger til området. Dette arbejde pågår søndag den 26. juni, for at trafikken generes mindst mulig.