Læs her, hvor vi arbejder frem til november 2016

Når det sidste tog er kørt, hvad sker der så ?
Fredag 26. august kører Aarhus Nærbane sin sidste tur mellem Aarhus og Grenaa. Nu begynder arbejdet med at bygge den nye letbane langs havnen i Aarhus – og det betyder ikke kun et farvel til de velkendte nærbanetog, men også til de bomme og hegn, der indtil nu har adskilt togene fra den øvrige trafik langs havnefronten i Aarhus. Det giver nye forhold for trafikanterne og skaber direkte forbindelse mellem by og vand. Læs mere omkring Letbanens arbejde her.

De plader der ligger i overkørslen ved bomanlægget ved Hjortholmsvej, skal brydes op og dette samt flere andre arbejder langs banen går i gang fra mandag den 29. august 2016.

Hvad skal der ske og hvad betyder det for dig?
Vi har nedenstående opdelt arbejdet i områder, så du kan se hvad der skal ske.

Hjortholmsvej
Betonpladerne ved bomanlægget ved Hjortholmsvej fjernes fra mandag den 29. august 2016 og der vil være støjende aktiviteter fra arbejdsarealet imellem kl. 07.00-22.00. Når betonpladerne er gravet op, kan Affald Varme og Aarhus Vand koble de rør sammen, der er blevet gravet ned frem til krydset ved Skovvejen og Hjortholmsvej, og ligeledes på modsatte side af bomanlægget ved Hjortholmsvej. Der graves i banearealet til, at rørene kobles sammen. Arbejdet varer i cirka 2 uger.Når rørene er koblet sammen, reetableres der og der vil atter være forbindelse fra Hjortholmsvej til Skovvejen fra slutningen af september 2016.

Fiskerivej
I starten af september, skal der bankes valsede jernplader i jorden ved Fiskerivej. Det er nødvendigt at inddrage det ene kørebanespor til arbejdsområde, og der opsættes skilte med prioriteret kørsel. Der bankes jernplader i jorden mellem kl. 08.00 og 16.00.

 

Bassin mellem Bestseller og Molslinjen
Fra mandag den 12. september og frem til starten af oktober 2016, bankes der spunsjern ned i bassin mellem Bestseller og Molslinjen. Arbejdet pågår mellem kl. 08.00 – 16.00.

Hvornår må der arbejdes?
Her er en kort opsummering af arbejdstider

Vejarbejde på Hjortholmsvej, må udføres mellem kl. 07.00 – 22.00
Fjerne sten i jorden må udføres mellem kl. 08.00 – 16.00
Banke jernplader i jorden må udføres mellem kl. 08.00 – 16.00
Udgravning, belægningsarbejder, forsyningsarbejder o.lign må udføres mellem kl. 07.00 – 18.00

Fra november 2016 sender vi de maskiner hjem, der har generet allermest. Det er maskinerne der graver sten op og banker jernplader i jorden. De skal ikke tilbage til området i forbindelse med projektet ”Rekreativ forbindelse Nord”. De afløses af gravemaskiner der skal grave ud til kanalerne.