Skovvejen åbner for trafik en uge før planlagt

Vi er færdige før tid, og åbner Skovvejen til dig en uge før planlagt
Aarhus midtby og Aarhus Ø, har brug for mere fjernvarme og bedre regnvandshåndering i takt med at byen vokser. Det betyder, at Skovvejen har været lukket fra uge 26, hvor forsyningerne er forbedret. Arbejdets fremdrift er gået over al forventning, hvilket betyder at du atter kan benytte Skovvejen fra senest mandag den 22. august 2016 kl. 07.00 – en uge før planlagt.

Vi gør opmærksom på, at Hjortholmsvej åbner for trafik i slutningen af uge 39.

At arbejdet er færdig før planlagt er blandt andet fordi der har været stor forståelse og hensyntagen, fra de færdende og beboere i området. Det har været en stor hjælp og har betydet at entreprenøren har kunnet effektivisere anlægsarbejdet.

 

Vi arbejder – og larmer – omkring Sømandshjemmet

Kanal opbygning går i gang
Vi er i gang med at etablere Rekreativ forbindelse Nord på strækningen fra Nørreportkrydset til Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen (FTL-havnen). Denne etape af forbindelsen består af en sti og en kanal, som løber langs Letbanen. Kanalen leder hen til et nyt rekreativt havnebassin med et trappeanlæg ved Hjortholmsvej.

Hvad skal der foregå?
I området hvor Sømandshjemmet ligger, pågår der arbejder af støjende og larmende karakter. Vi fjerner  forhindringer i jorden for, at vi kan banke de valsede jernpladser i jorden, der skal danne rammen for det nye kanalforløb. Sømandshjemmet nedrives fra september 2016.

Hvad betyder det for dig?
Når vi banker jernplader i jorden og udfører nedbrydningsarbejde, kommer vi til at genere dig som nabo med støj, støv og rystelser, frem til ultimo oktober 2016. Entreprenøren har tilladelse til at arbejde fra kl. 07.00-18.00 på hverdage, og de mest larmende arbejder med at banke de valsede jernplader i jorden, sker mellem kl. 8.00 og 16.00.

Der vil blive opsat vibrations målere i området, og arbejdet udføres med miljømæssigt korrekte udstyr. På denne måde kan vi hele tiden holde opsyn med, at vibrationerne ikke overstiger de tilladte grænseværdier. Selvom rystelser og larm påvirker området i perioden, kan du føle dig tryg ved arbejdets udførelse.

Vi beklager de gener arbejdet giver. Ønsker du at komme i kontakt med os, bedes du venligst skrive til os på byggemodning@mtm.aarhus.dk 

 

Esther Aggebos Gade forlænges – arbejde søndag den 26. juni

Aarhus Ø – Esther Aggebos Gade bliver forlænget
Fra sensommer 2017 går byggeriet i gang med at opføre nyt sejlsportscenter på den nordligste del af Pier 4, og vil markere sig med en smuk indsejling til lystbådehavnen. Du kan læse mere om projektet, i lokalplanen for området her.

For at komme ind til området hvor det nye sejlsportscenter placeres, er vi i gang med at forlænge Esther Aggebos Gade på tværs af Dagmar Petersens Gade, så der skabes gode adgangsforhold til centeret.

Hvad betyder det for dig?
Arbejdet med at forlænge Esther Aggebos Gade indebærer også, at der skal føres forsynings ledninger til området. Dette arbejde pågår søndag den 26. juni, for at trafikken generes mindst mulig.

Aktivitet på Aarhus Ø – Aarhus Bay Tri 2016

Aarhus Bay Triathlon 2016 havde omdrejningspunkt på Aarhus Ø og fra toppen af asfaltbjerget nærmest heppede gravemaskinerne på de seje udøvere.

Foto: Per Bille

FB - Aarhus bay Triathlon 2016 - fotograf Per Bille-20160611-5550

FB - Aarhus bay Triathlon 2016 - fotograf Per Bille-20160611-5311 FB - Aarhus bay Triathlon 2016 - fotograf Per Bille-20160611-5287 FB - Aarhus bay Triathlon 2016 - fotograf Per Bille-20160611-5174 FB - Aarhus bay Triathlon 2016 - fotograf Per Bille-20160611-4891 FB - Aarhus bay Triathlon 2016 - fotograf Per Bille-20160611-4608

I uge 26-34 lukkes Skovvejen helt, fra Østbanetorvet til Hjortholmsvej

Aarhus har vokseværk
Vi er en by i vækst, men vi vil bevare det gode bymiljø og den sociale sammenhængskraft i vores by. Vi vil stadig være en god by for alle med plads til forskellighed, rum til udfoldelse og åbenhed overfor omverdenen.

Frem mod 2020 bliver Aarhus Ø nærmest en helt ny by i byen. En ny og levende bydel med både boliger, erhverv og rekreative områder i byen. En bydel, som er tæt på centrum, og som forbindes mod nord og syd via en rekreativ forbindelse for både cyklister og fodgængere.

Ændrede adgangsforhold ved Skovvejen i ugerne 26 – 34
Aarhus midtby og Aarhus Ø, har brug for mere fjernvarme og bedre regnvandshåndering i takt med at byen vokser. Det betyder, at i uge 26-34 lukkes Skovvejen helt, fra Østbanetorvet til Hjortholmsvej.

Arbejdet foregår henover sommeren, hvor færrest muligt trafikanter bliver generet, men det bliver nødvendigt for trafikanter at benytte alternative ruter. Der vil altid være adgang til Fiskerivej via den midlertidige Hjortholmsvej fra Dagmar Petersens Gade.

Hvad betyder det for dig?
Der vil være ændrede adgangsforhold til området i perioden, hvor arbejdet står på. På kortet her under kan du se, hvilke muligheder du har for at færdes i området.

Området, der er markeret med rødt, kan passeres af cyklister og gående. Dog skal du være klar på lidt flere skridt eller pedaltråd. Gangbroen over banen mellem Skovvejen og Fiskerivej kan fortsat benyttes.kort_hele aarhus ø_2016_BREV_uge 26_39

Se her hvordan du kommer rundt i området
Vi har udarbejdet kort der viser, hvordan du kommer til et bestemt område. Klik på link, så du kan se hvordan du kan færdes (åbner i nyt vindue)

Sådan kommer du til Molslinien
Adgang til Kiwi på Skovvejen
Adgang til Paustian ved Østbanetorvet
Adgang til vinhandel Kjær og Sommerfeldt
Her kan du færdes omkring Østbanetorvet
Skal du til Fiskerivej, så klik her

Støj, støv og rystelser
For at få arbejdet færdigt hurtigst muligt, arbejdes der døgnet rundt. De mest støjende aktiviteter vil ligge i tidsrummet fra kl. 07.00-22.00. Vi er klar over, at det er en udfordring, når en væsentlig nerve på vejnettet i Aarhus er midlertidig ude af drift, og fra kommunens side beklager vi de gener, det vil give både trafikalt og i forhold til støjgener.

Hvad laver vi – vi sikrer dig varme og skaber miljøvenlige løsninger
AffaldVarme Aarhus anlægger nye forsyningsledninger til fjernvarme fra Langelandsgade til Hjortholmsvej på Aarhus Ø. På Hjortholmsvej bygges et nyt energianlæg, der blandt andet får en varmepumpe, der henter varmen i Aarhus Bugten. Varmepumpen er et led i omstillingen til et mere bæredygtigt fjernvarmesystem. På affaldvarme.dk/aarhus-ø kan du holde dig opdateret med nye informationer gennem hele anlægsperioden.

Regn- og spildevandsledningerne i området er af ældre dato og skal fornyes, så de er forberedt til de store regnskyl, der er en konsekvens af klimaforandringerne. Ved at forny rørene forhindres overløb af forurenende spildevand til Havnen og Aarhus Bugt. På aarhusvand.dk kan du finde mere information om Aarhus Vand generelt og opdateret information om projektet.

Hvorfor arbejder vi også ved Molsgade – vi sikrer bedre forhold for cyklister
I perioden hvor der arbejdes med fjernvarme og regnvands ledninger, ændres også forholdende for cyklister.

Vi har gentænkt cykeltrafikken ved Mejlgade, så cyklister frem over ledes af Molsgade til et nyt signalreguleret kryds, for at krydse Kystvejen og skabe forbindelse til cykelstien langs banen. Molsgade bliver omlagt til en cykelgade med ensrettet trafik mod Kystvejen for bilister. Det betyder, at adgangen for bilister fra Kystvejen ind ad Molsgade, lukkes. Det betyder at bilister på sigt i stedet skal benytte Knudrisgade for at komme til området.

Vil du i kontakt med os?
Har du spørgsmål til det arbejde, der skal ske omkring lukningen ved Skovvejen, kan du kontakte byggeleder hos Affald Varme Aarhus, Lasse K. Jensen på tlf. 4185 5987, e-mail jlk@aarhus.dk.

Hos Aarhus Vand kan du kontakt projektchef Kim Kallestrup på tlf. 8947 1125, e-mail kka@aarhusvand.dk.

Hos Per Aarsleff A/S kan du kontakte Klaus Vilhelmsen på tlf. 4044 2583, e-mail klv@aarsleff.com.

Har du spørgsmål til arbejdet med ændrede forhold for cyklister, bedes du kontakte projektleder i Center for Byens Anvendelse Gitte Frøkjær på mail fge@aarhus.dk.

Projektgruppen beklager de gener, arbejdet medfører.

Mere varme på vej

AffaldVarme Aarhus anlægger nye forsyningsledninger til fjernvarme fra Langelandsgade til Hjortholmsvej på Aarhus Ø. På Hjortholmsvej bygges et nyt energianlæg, der blandt andet får en varmepumpe, der henter varmen i Aarhus Bugten. Varmepumpen er et led i omstillingen til et mere bæredygtigt fjernvarmesystem.

På billedet ses fjernvarmeledningerne, der skal under den nye kanal og vejbro ved Hjortholmsvej.

Fjernvarme Hjortholmsvej

Uddybende information omkring tidspunkter for arbejder

Vi arbejder – måske – til kl. 22.00?
Fra tirsdag den 5. april 2016 går entreprenøren i gang med at banke spunsjern i Hjortholmsvej ved Fiskerivej, for at forberede arbejdet med den nye kanal og vejbro. Arbejdet forventes færdig fredag den 15. april 2016, hvorefter vi starter op med at grave ud til kanalen.

Når spunsjern bankes i jorden, giver det støj, larm og rystelser i området. Der er givet tilladelse til at entreprenøren må arbejde på Hjortholmsvej i tidsrummet fra kl 08.00-22.00.

For at begrænse perioden med støjgener for alle naboer og interessenter, har vi valgt at få arbejdet overstået hurtigst mulig.

Vi har inden arbejdets opstart udført omfattende boreprøver i området, boreprøver udføres for vi får kendskab til jordbundsforholdene. Til trods for boreprøver er vi tidligere stødt på overraskelser i jorden, og er derfor nødt til lade entreprenøren arbejde til kl. 22.00 for at overholde tidsplanen.  Entreprenøren vil forsøge at begrænse de støjende aktiviteter til kl. 20.00 på de ni hverdage hvor arbejdet med bankning af spunsjern, pågår.

Til information kan vi oplyse, at sagen inden opstart er behandlet i Center for Miljø og Energi, der udsteder tilladelser.

Der vil blive opsat vibrationsmålere i området, og arbejdet udføres med miljømæssigt korrekte udstyr. På denne måde kan vi hele tiden holde opsyn med, at vibrationerne ikke overstiger de tilladte grænseværdier så du kan føle dig tryg ved arbejdets udførelse.

Det sorte bjerg på Aarhus Ø

Det kunne lyde som endnu et prisvindende byggeri i den nye bydel, men i stedet for lejligheder består det sorte bjerg af asfalt.

Aarhus Kommune genbruger nemlig asfalten fra de gamle veje på havnen, når Bernhardt Jensens Boulevard skal forlænges. Asfalten er blevet skrabet af de gamle veje, knust og ligger nu og venter på at blive genbrugt som stabilgrus under den nye boulevard i løbet af foråret.

”Det er meget vigtigt for os, at kommunens egne projekter er bæredygtige og ressourceeffektive, så vi kan fremstå som gode eksempler og gøre miljøet en tjeneste,” siger projektleder Gitte E. Frøkjær.

Den 12 meter høje bunke asfalt ligger lige for foden af Sallings udkigstårn på pladsen mellem Dagmar Pedersens Gade og Sverigesgade. Den vejer 15.197 tons. DSC_0032

Gener ved vejarbejde omkring Hjortholmsvej fra april 2016

Aarhus Ø bliver til en ø

Aarhus Ø bliver en rigtig ø, omkranset af en ny kanal, der kommer til at løbe fra Nørreport-krydset til Fiskeri- Træskibs- og Lystbådehavnen i nord. Kanalen er sammenhængende med resten af de øvrige nye kanaler og bassiner langs havnefronten og Aarhus Ø. Det giver rige muligheder for aktiviteter på vandet.

Hvad skal der ske?
Aarhus Kommune går nu i gang med, at arbejde med udvidelse af Hjortholmsvej, anlæggelse af kanal og vejbro over kanalen. Der bliver også udført forsynings arbejder. Arbejdet går i gang fra primo april 2016. Det forventes at vejbroen står færdig i efteråret 2016.

Hvad betyder det for dig?
Vi bliver nødt til at omlægge trafikken ved Hjortholmsvej til en midlertidig vej, da Hjortholmsvej bliver arbejdsområde. Den midlertidige vej, får adgang både til Fiskerivej og krydset ved Skovvejen med kørsel i begge retninger. Der anlægges også en midlertidig fælles cykel- og gangsti.

På kortet kan du se, hvor du kan køre i perioden fra april – juni 2016.

April-juni 2016

Støj og vibrationer i området
Når vi anlægger de nye kanaler, skal der bankes spunsvæg i jorden i april måned. En spunsvæg er en jernplade, der holder på jorden og holder vandet væk, så kanalen beholder sin form. Den eksisterende kanal omkring Navitas er opbygget efter samme princip.

Når spunsjern bankes i jorden, giver det støj, larm og rystelser i området. Der er givet tilladelse til at entreprenøren må arbejde på Hjortholmsvej i tidsrummet fra kl 08.00-22.00.

 

Der vil blive opsat vibrationsmålere i området, og arbejdet udføres med miljømæssigt korrekte udstyr. På denne måde kan vi hele tiden holde opsyn med, at vibrationerne ikke overstiger de tilladte grænseværdier så du kan føle dig tryg ved arbejdets udførelse.

Spørgsmål og svar
Fra projektets side beklager vi de gener, du vil opleve i forbindelse med arbejdet. Du er altid velkommen til at rette henvendelse til os via byggemodning@mtm.aarhus.dk.