Havnebadet på plads

Havnebadet er sejlet til dets endelige placering fredag den 6. april 2018 i høj solskin. Vi håber der kommer rigtig mange gode soltimer når Havnebadet åbner til juni 2018, så badet bidrager til mange gode oplevelser.

Åbningsfest for Aarhus Ø

Klap en hummer, tag en kanotur i kanalen og få en rundvisning med Stadsarkitekten. Det er blot et udpluk af de mange aktiviteter, som børn og voksne kan kaste sig over til åbningsfesten ved det nye trappeanlæg omkring havnebassinet på Hjortholmsvej.

invitation til aarhus ø_7.okt.2017

 

Vi glæder os til at se dig

 

Ændring af Bernhardt Jensens Boulevard


I midten af marts 2017 åbnede vi for trafikken på Bernhardt Jensens Boulevard, vi valgte at etablere to vognbaner i begge retninger samt opsætte afspærring mod det kommende letbaneareal. Vi besluttede at etablerer to midlertidige vognbaner for at sikre god trafikafvikling på Aarhus Ø, også set i lyset af at forholdene for trafikanterne igennem en meget lang periode har været udfordret af mange store anlægsarbejder og byggerier. Desværre har det vist sig, at der bliver kørt meget hurtigt på boulevarden, langt over de tilladte 50 km/t. Det har medført, at der er rigtig mange beboere, fodgængere og cyklister som føler sig utrygge i området. Vi har foretaget hastighedsmålinger på boulevarden, og det viser sig, at 50 procent af bilisterne ikke overholder hastighedsbestemmelserne.

Hvad skal der foregå?
Vi har modtaget mange henvendelser fra beboerne på Aarhus Ø med ønsker om at der iværksættes tiltag for at sænke hastigheden på Bernhardt Jensens Boulevard, så det er trygt at færdes i området. Derfor indskrænker vi kørebanen til en én vognbane i begge retninger på boulevarden. Strækningen er forberedt til at letbanen kan køre i midten af vejen med et enkelt kørebanespor på hver side. Den indskrænkning, vi foretager nu, svarer altså til den langsigtede løsning, der var planlagt helt fra start.

Indskrænkning til én vognbane sker på strækningen fra Molslinjens udkørsel til Esther Aggerbos Gade.

Illustration_Et spor på BJB

Hvornår?
Det midlertidige autoværn, som er opsat i midten af Bernhardt Jensens Boulevard, skal udskiftes til et nyt, og i den forbindelse indskrænker vi til én vognbane, med en vejbredde på 4 meter. Arbejdet er planlagt til udførelse i løbet af uge 28 – 29.

Hvad betyder det for dig?
I forbindelse med udskiftning og opsætning af det nye autoværn, kan du i perioder bliver lettere generet på fremkommeligheden.

Slut med omveje på Aarhus Ø

Mandag formiddag åbner Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø. Dermed slipper bilisterne for at skulle køre omveje, når de skal til og fra den nye bydel.

Trafikanter til og fra Aarhus Ø har levet med vejarbejde og omveje siden de første beboere flyttede ind i 2012. Men for bilisterne slutter det på mandag, når hovedgaden på Aarhus Ø, Bernhardt Jensens Boulevard, åbner med ny asfalt og havudsigt.

”Boulevarden er selve hovedindgangen til Aarhus Ø. Derfor er det lidt af en milepæl for os, at vi nu endelig kan åbne den for bilisterne,” siger projektleder Gitte E. Frøkjær og roser beboere og øvrige trafikanter på Aarhus Ø for deres tålmodighed:

”De har indrettet sig efter forholdene og har måttet finde sig i at sno sig ad omveje for at komme til og fra Aarhus Ø. Så det er en lettelse for alle, at der nu er hul igennem,” siger hun.

I første omgang er det dog kun bilisterne, der kan glæde sig til bedre infrastruktur på Aarhus Ø.

Tidsplan for Bernhardt Jensens Boulevard_kort (002)

Cykelsti og promenade
I starten af maj er der udsigt til at forholdene også lysner for cyklister og fodgængere i området. Til den tid forventer Center for Byens Anvendelse at være klar med cykelstier og promenade langs Bernhardt Jensens Bou-levard fra Pier 2 til Jette Tikjøbs Plads.

”Ved Bassin 5 arbejder vi stadig på den nye kajkant med promenade helt ned til vandet. Imens bliver cyklister og fodgængere ledt af en fællessti uden om arbejdet,” forklarer projektlederen.

Stien vil være afskærmet fra den øvrige trafik, så bløde trafikanter kan færdes sikkert, imens arbejdet står på frem til efteråret 2017.

Indtil byggerierne på de tomme byggefelter mellem Dagmar Petersens Gade og Bernhardt Jensens Boulevard er afsluttet, anlægges en grussti til fodgængerne. Når byggerierne er færdige, og byggepladserne er væk, lægges den endelige fortovsbelægning.

Fakta
Bernhardt Jensen var borgmester i Aarhus fra 1958 til 1971.
Der er 1.180 meter fra Nørreport-krydset til Jette Tikjøbs Plads.
Den tilladte hastighed bliver 50 kilometer i timen.

Trafikomlægning_BJB_Fase 1 (002)

Nyeste billeder og fremdrift på Aarhus Ø

På Bernhardt Jensens Boulevard, er  vejen under opbygning. Kantsten markerer overgang til det fremtidige fortovs areal. Langs arealet plantes træer. dsc_0658 dsc_0660

Der arbejdes med svejsninger ved de nye kanal forløb, der er en del af den Rekreative forbindelse Nord.  dsc_0669

Den sidste del af Hjortholmsvej, der åbner op i december 2016, opbygges. dsc_0603-2

Fra overflyvning den 26. oktober 2016
img_8833 img_8857 img_8862 img_8871

Iagttag livet og området omkring Ø-haverne, fra Tribunen

I efteråret 2011 blev der opført et trappeanlæg på Aarhus Ø, der kaldes Tribunen. Placeringen af Tribunen var på bugtpromenaden udfor Lystbådehavnen.

Byggeriet af Aarhus Internationale Sejlsportscenter på Aarhus Lystbådehavns nordlige arealer betyder, at Tribunen nu er flyttet og har fået en ny skøn placering ude ved Ø-haverne.

Tribunens nuværende placering, er ikke permanent, men en installation der placeres afhængig af øvrige aktiviteter og hvor det er oplagt at have et skønt åndehul med vue til bugten og saltvandssprøjt.  tribune-1 tribune-2 tribune-3

Støbning af bro ved Hjortholmsvej

Fredag morgen den 23. september, riggede betonbilerne til og støbning er igang at den kommende vejbro over Hjortholmsvej. Fra Hjortholmsvej bliver der forbindelse fra Skovvejen til Aarhus Ø. Ved siden af broen anlægges senere et smukt trappeanlæg, som du kan se i filmen her. 
dsc_0541 dsc_0542
Armeringen i broen tjekkes og de sidste jern “bindes”
dsc_0540
Inden opstart foretages der kvalitetskontrol af beton
dsc_0546 dsc_0548 dsc_0545
Støbningen er igang og der vil være aktivitet med betonbiler indtil omkring middagstid fredag den 23. september.

Når Hjortholmsvej tages i brug og kanalerne er anlagt, vil der være plads til at mindre sejlbåde kan sejle under broen.

UPDATE: Billeder fra støbning formiddag – se nedenstående. Halvvejs i processen
dsc_0540 dsc_0543
dsc_0545
Update: Billeder fra kl. 12.30
dsc_0546 dsc_0548 dsc_0549 dsc_0550 dsc_0551 dsc_0552 dsc_0553

 

Nedrivning af Sømandshjemmet

Det nu tidligere Sømandshjem langs banestrækningen ved Kystvejen, er igennem den senere tid blevet renset indvendig for materialer der ikke længere benyttes i nutidige byggerier.

Da togene stoppede midlertidig med at køre langs kystvejsstrækningen, kunne den endelige nedrivning begynde og Sømandshjemmet ligger nu som murbrokker på jorden. Hvor Sømandshjemmet lå, bliver der i fremtiden et kanal forløb, hvor mindre sejlbåde kan passere igennem kanalen.

Se billeder fra nedrivningen her.
DSC_0419 DSC_0423DSC_0422 DSC_0412 DSC_0410 DSC_0411 DSC_0409 DSC_0406 Billeder nedrivning_Side_5 Billeder nedrivning_Side_4 Billeder nedrivning_Side_1 Billeder nedrivning_Side_3

Besøg Aarhus Ø i festugen

Besøg Arhus Ø i festugen – til lands, til vands og i luften
Tirsdag den 30. august afholdes et hav af sjove, spændende og udfordrende events på Aarhus Ø, og alle er velkomne!

Du kan blandt andet nyde en lækker krabbesuppe serveret af lokale politikere, hoppe på forskellige guidede ture rundt på Aarhus Ø med bl.a. stadsarkitekten Stephen Willacy og chef for Bolig og Projektudvikling Bente Lykke Sørensen eller tage på sejltur i bugten med Sea Rangers. Der er også mulighed for at deltage i et anderledes motionsløb med mulighed for at løbe igennem bydelens mange spændende bygninger.

Læs mere om programmet her

Læs her, hvor vi arbejder frem til november 2016

Når det sidste tog er kørt, hvad sker der så ?
Fredag 26. august kører Aarhus Nærbane sin sidste tur mellem Aarhus og Grenaa. Nu begynder arbejdet med at bygge den nye letbane langs havnen i Aarhus – og det betyder ikke kun et farvel til de velkendte nærbanetog, men også til de bomme og hegn, der indtil nu har adskilt togene fra den øvrige trafik langs havnefronten i Aarhus. Det giver nye forhold for trafikanterne og skaber direkte forbindelse mellem by og vand. Læs mere omkring Letbanens arbejde her.

De plader der ligger i overkørslen ved bomanlægget ved Hjortholmsvej, skal brydes op og dette samt flere andre arbejder langs banen går i gang fra mandag den 29. august 2016.

Hvad skal der ske og hvad betyder det for dig?
Vi har nedenstående opdelt arbejdet i områder, så du kan se hvad der skal ske.

Hjortholmsvej
Betonpladerne ved bomanlægget ved Hjortholmsvej fjernes fra mandag den 29. august 2016 og der vil være støjende aktiviteter fra arbejdsarealet imellem kl. 07.00-22.00. Når betonpladerne er gravet op, kan Affald Varme og Aarhus Vand koble de rør sammen, der er blevet gravet ned frem til krydset ved Skovvejen og Hjortholmsvej, og ligeledes på modsatte side af bomanlægget ved Hjortholmsvej. Der graves i banearealet til, at rørene kobles sammen. Arbejdet varer i cirka 2 uger.Når rørene er koblet sammen, reetableres der og der vil atter være forbindelse fra Hjortholmsvej til Skovvejen fra slutningen af september 2016.

Fiskerivej
I starten af september, skal der bankes valsede jernplader i jorden ved Fiskerivej. Det er nødvendigt at inddrage det ene kørebanespor til arbejdsområde, og der opsættes skilte med prioriteret kørsel. Der bankes jernplader i jorden mellem kl. 08.00 og 16.00.

 

Bassin mellem Bestseller og Molslinjen
Fra mandag den 12. september og frem til starten af oktober 2016, bankes der spunsjern ned i bassin mellem Bestseller og Molslinjen. Arbejdet pågår mellem kl. 08.00 – 16.00.

Hvornår må der arbejdes?
Her er en kort opsummering af arbejdstider

Vejarbejde på Hjortholmsvej, må udføres mellem kl. 07.00 – 22.00
Fjerne sten i jorden må udføres mellem kl. 08.00 – 16.00
Banke jernplader i jorden må udføres mellem kl. 08.00 – 16.00
Udgravning, belægningsarbejder, forsyningsarbejder o.lign må udføres mellem kl. 07.00 – 18.00

Fra november 2016 sender vi de maskiner hjem, der har generet allermest. Det er maskinerne der graver sten op og banker jernplader i jorden. De skal ikke tilbage til området i forbindelse med projektet ”Rekreativ forbindelse Nord”. De afløses af gravemaskiner der skal grave ud til kanalerne.