FAQ

Du finder her, de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med anlægsarbejder på Aarhus Ø.

Spørgsmål: Hvorfor kan jeg ikke henvende mig eet sted hos Aarhus Kommune, for at få oplysninger om Aarhus Ø ?
Svar: Teknik og Miljø hos Aarhus Kommune, er sammensat af 4 centre, der hver især varetager særskilte områder indenfor de kompentencer der er i hvert center. For Aarhus Ø, er det Center for Byens Anvendelse (CBA) der byggemodner alle områderne og sørger for, at veje, stier, pladser og forsyningsledninger udføres som planlagt.

Mail: byggemodning@mtm.aarhus.dk

Center for Byudvikling og Mobilitet (CBM), forestår alt salg af arealer til bebyggelse på Aarhus Ø.  Mail: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

Begge centre er placeret på adressen Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C.