Besøg Aarhus Ø i festugen

Besøg Arhus Ø i festugen – til lands, til vands og i luften
Tirsdag den 30. august afholdes et hav af sjove, spændende og udfordrende events på Aarhus Ø, og alle er velkomne!

Du kan blandt andet nyde en lækker krabbesuppe serveret af lokale politikere, hoppe på forskellige guidede ture rundt på Aarhus Ø med bl.a. stadsarkitekten Stephen Willacy og chef for Bolig og Projektudvikling Bente Lykke Sørensen eller tage på sejltur i bugten med Sea Rangers. Der er også mulighed for at deltage i et anderledes motionsløb med mulighed for at løbe igennem bydelens mange spændende bygninger.

Læs mere om programmet her

Læs her, hvor vi arbejder frem til november 2016

Når det sidste tog er kørt, hvad sker der så ?
Fredag 26. august kører Aarhus Nærbane sin sidste tur mellem Aarhus og Grenaa. Nu begynder arbejdet med at bygge den nye letbane langs havnen i Aarhus – og det betyder ikke kun et farvel til de velkendte nærbanetog, men også til de bomme og hegn, der indtil nu har adskilt togene fra den øvrige trafik langs havnefronten i Aarhus. Det giver nye forhold for trafikanterne og skaber direkte forbindelse mellem by og vand. Læs mere omkring Letbanens arbejde her.

De plader der ligger i overkørslen ved bomanlægget ved Hjortholmsvej, skal brydes op og dette samt flere andre arbejder langs banen går i gang fra mandag den 29. august 2016.

Hvad skal der ske og hvad betyder det for dig?
Vi har nedenstående opdelt arbejdet i områder, så du kan se hvad der skal ske.

Hjortholmsvej
Betonpladerne ved bomanlægget ved Hjortholmsvej fjernes fra mandag den 29. august 2016 og der vil være støjende aktiviteter fra arbejdsarealet imellem kl. 07.00-22.00. Når betonpladerne er gravet op, kan Affald Varme og Aarhus Vand koble de rør sammen, der er blevet gravet ned frem til krydset ved Skovvejen og Hjortholmsvej, og ligeledes på modsatte side af bomanlægget ved Hjortholmsvej. Der graves i banearealet til, at rørene kobles sammen. Arbejdet varer i cirka 2 uger.Når rørene er koblet sammen, reetableres der og der vil atter være forbindelse fra Hjortholmsvej til Skovvejen fra slutningen af september 2016.

Fiskerivej
I starten af september, skal der bankes valsede jernplader i jorden ved Fiskerivej. Det er nødvendigt at inddrage det ene kørebanespor til arbejdsområde, og der opsættes skilte med prioriteret kørsel. Der bankes jernplader i jorden mellem kl. 08.00 og 16.00.

 

Bassin mellem Bestseller og Molslinjen
Fra mandag den 12. september og frem til starten af oktober 2016, bankes der spunsjern ned i bassin mellem Bestseller og Molslinjen. Arbejdet pågår mellem kl. 08.00 – 16.00.

Hvornår må der arbejdes?
Her er en kort opsummering af arbejdstider

Vejarbejde på Hjortholmsvej, må udføres mellem kl. 07.00 – 22.00
Fjerne sten i jorden må udføres mellem kl. 08.00 – 16.00
Banke jernplader i jorden må udføres mellem kl. 08.00 – 16.00
Udgravning, belægningsarbejder, forsyningsarbejder o.lign må udføres mellem kl. 07.00 – 18.00

Fra november 2016 sender vi de maskiner hjem, der har generet allermest. Det er maskinerne der graver sten op og banker jernplader i jorden. De skal ikke tilbage til området i forbindelse med projektet ”Rekreativ forbindelse Nord”. De afløses af gravemaskiner der skal grave ud til kanalerne.

Skovvejen åbner for trafik en uge før planlagt

Vi er færdige før tid, og åbner Skovvejen til dig en uge før planlagt
Aarhus midtby og Aarhus Ø, har brug for mere fjernvarme og bedre regnvandshåndering i takt med at byen vokser. Det betyder, at Skovvejen har været lukket fra uge 26, hvor forsyningerne er forbedret. Arbejdets fremdrift er gået over al forventning, hvilket betyder at du atter kan benytte Skovvejen fra senest mandag den 22. august 2016 kl. 07.00 – en uge før planlagt.

Vi gør opmærksom på, at Hjortholmsvej åbner for trafik i slutningen af uge 39.

At arbejdet er færdig før planlagt er blandt andet fordi der har været stor forståelse og hensyntagen, fra de færdende og beboere i området. Det har været en stor hjælp og har betydet at entreprenøren har kunnet effektivisere anlægsarbejdet.