Uddybende information omkring tidspunkter for arbejder

Vi arbejder – måske – til kl. 22.00?
Fra tirsdag den 5. april 2016 går entreprenøren i gang med at banke spunsjern i Hjortholmsvej ved Fiskerivej, for at forberede arbejdet med den nye kanal og vejbro. Arbejdet forventes færdig fredag den 15. april 2016, hvorefter vi starter op med at grave ud til kanalen.

Når spunsjern bankes i jorden, giver det støj, larm og rystelser i området. Der er givet tilladelse til at entreprenøren må arbejde på Hjortholmsvej i tidsrummet fra kl 08.00-22.00.

For at begrænse perioden med støjgener for alle naboer og interessenter, har vi valgt at få arbejdet overstået hurtigst mulig.

Vi har inden arbejdets opstart udført omfattende boreprøver i området, boreprøver udføres for vi får kendskab til jordbundsforholdene. Til trods for boreprøver er vi tidligere stødt på overraskelser i jorden, og er derfor nødt til lade entreprenøren arbejde til kl. 22.00 for at overholde tidsplanen.  Entreprenøren vil forsøge at begrænse de støjende aktiviteter til kl. 20.00 på de ni hverdage hvor arbejdet med bankning af spunsjern, pågår.

Til information kan vi oplyse, at sagen inden opstart er behandlet i Center for Miljø og Energi, der udsteder tilladelser.

Der vil blive opsat vibrationsmålere i området, og arbejdet udføres med miljømæssigt korrekte udstyr. På denne måde kan vi hele tiden holde opsyn med, at vibrationerne ikke overstiger de tilladte grænseværdier så du kan føle dig tryg ved arbejdets udførelse.

Det sorte bjerg på Aarhus Ø

Det kunne lyde som endnu et prisvindende byggeri i den nye bydel, men i stedet for lejligheder består det sorte bjerg af asfalt.

Aarhus Kommune genbruger nemlig asfalten fra de gamle veje på havnen, når Bernhardt Jensens Boulevard skal forlænges. Asfalten er blevet skrabet af de gamle veje, knust og ligger nu og venter på at blive genbrugt som stabilgrus under den nye boulevard i løbet af foråret.

”Det er meget vigtigt for os, at kommunens egne projekter er bæredygtige og ressourceeffektive, så vi kan fremstå som gode eksempler og gøre miljøet en tjeneste,” siger projektleder Gitte E. Frøkjær.

Den 12 meter høje bunke asfalt ligger lige for foden af Sallings udkigstårn på pladsen mellem Dagmar Pedersens Gade og Sverigesgade. Den vejer 15.197 tons. DSC_0032

Gener ved vejarbejde omkring Hjortholmsvej fra april 2016

Aarhus Ø bliver til en ø

Aarhus Ø bliver en rigtig ø, omkranset af en ny kanal, der kommer til at løbe fra Nørreport-krydset til Fiskeri- Træskibs- og Lystbådehavnen i nord. Kanalen er sammenhængende med resten af de øvrige nye kanaler og bassiner langs havnefronten og Aarhus Ø. Det giver rige muligheder for aktiviteter på vandet.

Hvad skal der ske?
Aarhus Kommune går nu i gang med, at arbejde med udvidelse af Hjortholmsvej, anlæggelse af kanal og vejbro over kanalen. Der bliver også udført forsynings arbejder. Arbejdet går i gang fra primo april 2016. Det forventes at vejbroen står færdig i efteråret 2016.

Hvad betyder det for dig?
Vi bliver nødt til at omlægge trafikken ved Hjortholmsvej til en midlertidig vej, da Hjortholmsvej bliver arbejdsområde. Den midlertidige vej, får adgang både til Fiskerivej og krydset ved Skovvejen med kørsel i begge retninger. Der anlægges også en midlertidig fælles cykel- og gangsti.

På kortet kan du se, hvor du kan køre i perioden fra april – juni 2016.

April-juni 2016

Støj og vibrationer i området
Når vi anlægger de nye kanaler, skal der bankes spunsvæg i jorden i april måned. En spunsvæg er en jernplade, der holder på jorden og holder vandet væk, så kanalen beholder sin form. Den eksisterende kanal omkring Navitas er opbygget efter samme princip.

Når spunsjern bankes i jorden, giver det støj, larm og rystelser i området. Der er givet tilladelse til at entreprenøren må arbejde på Hjortholmsvej i tidsrummet fra kl 08.00-22.00.

 

Der vil blive opsat vibrationsmålere i området, og arbejdet udføres med miljømæssigt korrekte udstyr. På denne måde kan vi hele tiden holde opsyn med, at vibrationerne ikke overstiger de tilladte grænseværdier så du kan føle dig tryg ved arbejdets udførelse.

Spørgsmål og svar
Fra projektets side beklager vi de gener, du vil opleve i forbindelse med arbejdet. Du er altid velkommen til at rette henvendelse til os via byggemodning@mtm.aarhus.dk.